2016

SEPTEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 09/2016

Vyšlo

SEPTEMBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

OCHRANA PôVODNÝCH DRUHOV

O argumentoch, kvôli ktorým treba  chrániť pôvodné rastlinné a živočíšne druhy  chrániť  pred inváznymi: pôvodným zaberajú miesto  a ohrozujú ich.

 

JESEŇ ZA DVERAMI

I keď je priebeh jelenej ruje všeobecne známy, autor  príspevku Ing. VLADIMÍR  VICIAN, PhD.  ju podrobne opisuje  „krok za krokom“ a upozorňuje na rôzne detaily, ktoré sú pre tento druh zveri  typické v tomto jej  životne dôležitom životnom období.

 

V JELENEJ STOPE

O tom, ako „čítať“ stopy jelenej zveri, ktoré nám  prezrádzajú jej početnosť, vek ba aj hmotnosť, píše  JÁN MERCEL. 

 

SRNČIE TROFEJE V ČÍSLACH

Zaujímavú štatistiku o počte, úlovkoch a trofejach srnčej zveri za posledných dvadsaťpäť rokov zostavil  Ing. JOZEF HERZ.  

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Dokončenie o poznatkoch súvisiacich s reprodukciou  našej pernatej zveri (tentoraz  husi divej a kačice divej)  z pera autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. JÁNA WEISA, CSc.

 

AKÉ VTÁCTVO MOŽNO LOVIŤ V KRAJINÁCH EÚ

O nárokoch na divinu uvádzanú na trh a o druhoch vtákov, ktoré možno loviť v krajinách EÚ informujú  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ a doc. MVDr. ŠTEFAN ŠIMKO, CSc. Článok je doplnený o údaje o jarných kmeňových stavoch úžitkovej a dravej pernatej zveri a ich spoločenskej hodnote.

 

NEBEZPEČNÉ CESTY

Od r. 2008 sa sledujú  škody  na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami, ktoré dovtedy  sa evidovali len ako „celkový úhyn“.  Zaujímavé údaje z tejto štatistiky (konkrétne sa týkajúce jednotlivých druhov zveri) vybral autor článku  Ing. JOZEF BUČKO, PhD.

 

ROMANOLSKÝ VODNÝ PES

Do albumu  poľovne upotrebiteľných psov pribudol  ďalší, ktorého autor seriálu  Ing. JOZEF ZAJAC  opísal aj ako psa s „nepremokavou srsťou“.  Má  prastarý pôvod a pochádza z talianskeho kraja Romagna.

 

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

Prvá časť  zaujímavého  čítania  o pôvode pytliactva z pera  JOZEFA ŠABU a dve  dramatické udalosti z Tribečského pohoria.

 

LESNÍK A PRÍLEŽITOSTNÝ KUCHÁR

V rubrike Rozhovor  zoznamujeme čitateľov s ROMANOM VOJTELOM, ktorý okrem toho, že je lesníkom telom a dušou, je    – ako sám hovorí  – aj príležitostným kuchárom. Jeho nielen guláše, ale aj iné jedlá z diviny sú známe v širokom okolí, preto  ho  poľovníci  pozývajú ako „majstra“, ktorý dokáže pripraviť  rôzne špeciality.

 

PANÁČKOVANIE

Nie každá zver dokáže „panáčkovať“ – postaviť sa na zadné nohy a z väčšej výšky, ako keď je „na štyroch“,  sledovať okolie.  Ktoré zvieratá využívajú  takúto pozíciu,  o tom píše a fotografiami  dokladá  IVAN KŇAZE.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dvojstránka ponúka ďalšie pokračovanie seriálu  Mýty a legendy a dva zaujímavé príbehy: Štrnástorák  a Svadobný dar. 

 

STRELECTVO

Autor článku JURAJ ZUBEK  informuje o niektorých ďalších prednostiach puškohľadu Fomei a Dr. MIROSLAV BILSKÝ  predstavuje   „balíček zaujímavého streliva“.

 

V KRAJINE VEĽKÝCH CICAVCOV

Z ciest po niektorých afrických národných parkoch autor seriálu PETER FODOR opisuje svoje zážitky zo stretnutia s byvolom, ktorý patrí  do kategórie „megafauna“.

 

NOVÝ ZÉLAND BEZ ŠELIEM

…Klimatické zmeny a diviaky, Koniec jazvecov v Anglicku, a ďalšie zaujímavé informácie zo svetovej poľovníckej tlače.

 

TRSTENIARIK SPEVAVÝ

I keď patrí medzi naše  najznámejšie  vodné spevavce, iba málokedy sa nám ho podarí zazrieť, no jeho spev často počuť. Kde sa u nás vyskytuje, o tom informuje Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Pozrite si recept  Medailónky z jelenieho chrbta  a príležitostne ho vyskúšajte vo svojej kuchyni.

 

POĽOVNÍCKY SEPTEMBER

Na dvoch stránkach nájdete: Doby lovu a v rubrike Pripomíname sa  môžete zoznámiť so všetkými aktuálnymi úlohami ako i s upozorneniami, ktoré sa týkajú  užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov. Ďalej  je to upozornenie Envirokalendár, Východy a západy slnka a Mesiaca,   3 dobré rady a ako vždy aj  VESELÁ BODKA.