2017

APRÍLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 4/2017

Vyšlo                                                           

APRÍLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte

 

 

Spektrum

 

DO KONCA STOROČIA

Malá úvaha o našich možnostiach  prispieť k prežitiu a rozvoju malej zveri v našich revíroch.

 

Z VÝSKUMU ZAJAČÍCH POPULÁCIÍ

Autori J. SLAMEČKA, T. SLÁDEČEK a RASTISLAV JURČÍK predkladajú výsledky výskumu zameraného na sledovanie populačnej dynamiky zajaca poľného a jeho zdravotný stav. Súčasne upozorňujú,  kde robíme chyb v našich revíroch.

 

 

AK CHCEME ZDRAVÚ ZVER

MVDr. EMÍLIA SELECKÁ uvádza niekoľko skúseností praxe, ktoré potvrdzujú, význam  špeciálneho medikovaného liečiva s obsahom Galmektín premix a.u.v.  pre výrazne lepší zdravotný stav našej zveri.

 

 

STRES A KVALITA DIVINY

Nie je divina ako divina, uvádzajú v článku jeho  autori  Ing. JÁN MERCEL a MVDr. VILIAM PEDIAČ: lepšia, po každej stránke kvalitnejšia ak pochádza zo zveri, ktorá sa  pred ulovením nenachádzala v strese.

 

MALÁ FATRA

O jednom z našich deviatich národných parkov,  jeho výnimočných prírodných krásach  a zaujímavostiach  píše  Mgr. MICHAL KALAŠ.

 

NOVÉ VZORY, EXOTICKÉ MATERÁLY

O jednej z posledných  výstav našich nožiarov  informuje  Ing. ALOJZ DRÁBEK.  Bola to prehliadka nápadov a krásnych i praktických tvarov nožov, aké zaujmú  i  náhodného pozorovateľa.

 

 

VEĽA MUZIKY ZA MÁLO PEŇAZÍ

Informácie  určené  každému, kto sa zaujíma o novinky z novej produkcie strelných poľovných zbraní.  Tentoraz ide o model  LBW Luxus od známeho výrobcu  Voere.   

 

ZNOVUZRODENÝ KALIBER 10,3×68 Mag.

Autor príspevku  MIROSLAV BILSKÝ predstavuje staronovú, no ekologickú cínovú strelu  vhodnú na lov raticovej zveri.

 

Z HISTÓRIE VZNIKU POĽOVNÍCKYCH TRADÍCIÍ

Ako sa menili  zvyky spojené  s lovom  v priebehu  tisícročí,  prečo  práve stredovek  bol obdobím, v ktorom ich vzniklo najviac? Odpovede na tieto a podobné otázky dáva v článku  Ing. JOZEF HERZ, PhD. 

 

LITOVSKÝ DURIČ

U nás málo známe plemeno poľovne upotrebiteľného psa predstavuje Ing. JÁN ZAJAC.

 

SLOVO O LESE

Ako sa menil vzťah človeka k lesu, prečo sa radikálne začal meniť   v posledných desaťročiach, aké sú problémy s jeho využívaním a prečo potrebuje  výraznejšiu ochranu to sú témy, ktorými sa zaoberá v článku jeho autor JOZEF ŠABO.  A básnik k tomu dodáva:  Priveľa čara skrývaš hora čierna. Privíňaš k sebe ako dobrá mať. Bohatá, krásna zeleň nedozerná, každý ťa musí milovať.“

 

KOPOV AKO  „OSUD“ NAŠEJ RODINY

Zhovárame sa s lekárom MUDr.  JOZEFOM MATTOM, pre ktorého sa  kynológia stala celoživotnou záľubou vychádzajúcej z  rodinnej tradície.  Okrem iného spomína aj  zaujímavé príhody, ktoré so slovenským kopovom prežil   v revíri.

 

 

NA ZELENEJ VLNE

MÝTY A LEGEDY (dokončenie), BUDÍČEK SVIŠŤOV VRCHOVSKÝCH a zaujímavá príhoda NEZVYČAJNÁ AGRESIA.

 

 

ZO ŽIVOTA HAVRANOV

Autor  IVAN KŇAZE slovom aj obrazom približuje  správanie  havraních kolónií  na začiatku jari.

 

Z VENEZUELSKÝCH PRALESOV

Zážitky z  pre nás takej vzdialenej Venezuely  dnešných dní a najmä s jej zaujímavou prírodou   zoznamuje  čitateľov RNDr. STANISLAV HARVANČÍK.

 

TRI EURÁ ZA NUTRIU

… Naše rysy vo Falckých lesoch a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače v rubrike ZAUJÍMAVOSTI.

 

SLÁVIK MODRÁK

Do   albumu našich spevavcov, ktorý zostavuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO pribudol slávik modrák: jeho zvučný  hlas  začujeme  už v týchto dňoch, kedy nastáva čas jeho párenia.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na prípravu  chutného jedla predkladá  šéfkuchár MICHAL KALAŠ: jelení steak  na zeleninovom ragú.

 

 

POĽOVNÍCKY APRÍL

Na dvoch stranách  nájdete informácie:  DOBY  LOVU, 3 dobré rady, Krutý koniec (dvoch jeleňov), Elektrické oplôtky,  Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri  a VESELÚ BODKU.