2018

APRÍLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 4/2018

Vyšlo

APRÍLOVÉ ČÍSLO
ČASOPISU NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach si môžete prečítať:

APPRÍLOVÉ RADOSTI A STAROSTI
– malá úvaha o aktuálnych povinnostiach poľovníkov v revíroch.

MONITORING ZAJAČÍCH POPULÁCIÍ
O výsledkoch výskumu zajacov v r. 2017 informujú autori článku JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK a TOMÁŠ SLÁDEČEK. V závere článku sa autori zamýšľajú nad aktuálnymi úlohami poľovníkov, ktorí chcú, aby sa do našich revírov vrátila malá zver a teda i zajac poľný.

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV
Tretia, záverečná časť článku Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. o fascinujúcom fenoméne v živočíšnej ríši, ktorým je – ich sťahovanie za prijateľnejšími životnými podmienkami. Ich výkony – vo vzduchu, na zemi i na vode v nás vždy znova a znova vyvolávajú obdiv.

ASKARIÓZA DIVIAKOV
V populácii diviačej zveri aktuálne sledujme predovšetkým výskyt AMO (africký mor ošípaných). No diviaky sužujú aj iné choroby, napr. askarióza. O jej príznakoch, priebehu, prevencii a súčasnom rozšírení informuje MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.

SKÚSENOSTI Z LOVU ŠELIEM
Praktické skúsenosti z lovu veľkých šeliem zhrnul v článku jeho autor Ing. ZDENĚK JAGIELSKI. Pripomína nielen trpezlivosť, ale aj nevyhnutnosť streleckej zdatnosti a znalosti o živote zveri.

NOŽE NA VÝSTAVE V KOŠICIACH
Ing. ALOJZ DRÁBEK, vedúci sekcie chladných zbraní KHSP pri SPZ informuje o výstave nožov v Košiciach. Opäť potvrdila vysokú úroveň našich nožiarov i keď tohto roku žiaden z vystavených nožov nezískal titul Nôž roka… Pozrite si aspoň niekoľko výrobkov z dielne slovenských nožiarov.

POHĽAD NA LESY
Pri príležitosti Mesiaca lesov autor príspevku JOZEF ŠABO sa zamýšľa nielen nad mnohorakými funkciami lesa, ale i prístupom človeka k nim. Na čo všetko človek využíva les v súčasti? Ako ho chrániť? – to sú aktuálne otázky, ktoré ľudstvo musí riešiť. No už vie, že ho musí chrániť. Lepšie ako doteraz, lepšie ako v súčasnosti.

TATRANSKÝ DURIČ: PERSPEKTÍVA ALEBO ZBYTOČNÉ ÚSILIE?
Autor príspevku MARTIN RUDOHORSKÝ sa vyslovuje k úsiliu niektorých kynológov vrátiť plemenu „zašlú slávu“ a vrátiť ho do praxe. Súčasne sa obracia i na poľovnícku verejnosť so žiadosťou podporiť zaujímavý projekt návratu tohto plemena do praxe, veď svoju životaschopnosť preukázalo už v minulosti.

NEMECKÝ OSTROSRSTÝ STAVAČ
Do „albumu“ poľovne upotrebiteľných psov autor Ing. JOZEF ZAJAC zaradil tento raz nemeckého ostrosrstého stavača. Pripomína jeho minulosť: pôvod, šľachtiteľské úsilie kynológov i jeho všestranné schopnosti plemena v poľovníckej praxi.

Andrej Kmeť: ZNALEC NAŠEJ PRÍRODY
Pri 100. výročí úmrtia Andreja Kmeťa si pripomíname jeho život a dielo, ktorým sa zapísal do našej histórie. Autor spomienky Ing. JOZEF HERZ, PhD. cituje zaujímavé myšlienky z jeho diela. Potvrdzujú o. i. aj skutočnosť, že Andrej Kmeť bol i veľkým znalcom slovenskej prírody, ktorú mal rád. Zaujímal sa napr. o minulosť zubra na našom území, mal znalosti aj o ornitológii a bol aj vášnivým zberateľom preparátov našej i exotickej zveri ako muzeálnych predmetov.

NA GREGORA MEDVEĎ LEZIE Z BRLOHA…
…pripomína v rozsiahlom článku o vzťahoch medveď-človek jeho autor doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc. Osobitnú pozornosť venuje príčinám kolízií a medveďom a v závere aj vlastným skúsenostiam z mnohoročného pobytu uprostred prírody.

ODDYCH S ALTMAYEROM
Viete čím sa zaoberá s. r. o. Altmayer? Tým, čo je v našom živote každého človeka príjemné: oddychom, dovolenkou, krátkym pobytom v prírode… Ak budete hľadať miesto pre oddych, stretnutie s priateľmi pri príležitosti narodenín, sviatkov či významných udalostiach, poradíte sa s ALTMAYEROM.

NA ZELENEJ VLNE
Rubrika ponúka dva dramatické príbehy: S diviakom za chrbtom a Janko, „čarostrelec“.

Z POĽOVNÍCKO-RYBÁRSKEHO VEĽTRHU
Tohtoročný, už tridsiaty veľtrh, bol spojený s majstrovstvami Európy preparátov. Návštevníci mohli okrem mnohého iného obdivovať aj 370 preparátov rôznych druhov zveri z 33 štátov sveta.

VEĽKÝ, VAČŠÍ, NAJVAČŠÍ
Za veľkým diviakom sa na ruský Ďaleký východ vybral Ing. S. KURSCH. Vďaka jeho slovenskému priateľovi, ktorý nám sprostredkoval lovcove zážitky, dozvedáme sa o naozaj mimoriadnych diviakoch, ktoré tam žijú.

ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ
Strelecká zaujímavosť: výstrel rovno pred očami, ktorý – našťastie – nemal žiadne následky. Ako je to možné?

ANTIKONCEPCIA PRE ZVER
…Výstrely vedľa, 130 striel do orangutana… a ďalšie zaujímavosti zo svetovej tlače.

NAŠE SPEVAVCE
Patrí k nim aj králik ohnivohlavý. Kedy sa k nám vracia? Kde ho môžeme vidieť a počuť – o tom píše Ing. ĽUBOR ČAČKO.

DOBRÚ CHUŤ
Recept na prípravu jeleních medailónkov na dulovej omáčke a s gnocchi na slaninke a pažítke pripravila DENISA LAHVIČKOVÁ.

POĽOVNÍCKY APRÍL
Doby lovu, Východy a západy Slnka a Mesiaca, informácia o mimoriadnom povolení lovu diviačej zveri, upozornenie na častú chorobu zveri Strečkovitosť. Na záver – ako vždy – VESELÁ BODKA.