2014

DECEMBROVÉ ČÍSLO Naše Poľovníctvo 12/2014

Na jeho stránkach nájdete:

TICHÁ CHVÍĽA

– malé sviatočné zamyslenie o našej záľube, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho vzťahu človeka k prírode.

 

ČO VIEME O NAŠICH MEDVEĎOCH

Je medveď hnedý problémom niektorých častí našej prírody alebo nie? Sú jeho stavy premnožené? Aká je jeho potrava? Koľko času prežíva v brlohu? Na tieto a ďalšie aktuálne otázky súvisiace s medveďou populáciou u nás odpovedá autor článku Ing. PAVOL LENKO zo Správy TANAP-u.

 

BUDÚ NAŠE JAZVECE V ZIME SPÁVAŤ?

Oddávna je známe, že jazvece prežívajú nepriaznivé zimné obdobie v tzv. zimnom spánku. Ako však konštatujú autori MARIAN SLAMKASLAVOMÍR FINĎO (Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskum ústav Zvolen) ich telemetrické sledovanie (u nás i v zahraničí) potvrdilo, že jazvece si aj počas zimy dožičia výlety mimo svojich brlohov. V článku sú obsiahnuté aj zaujímavé údaje o tom, ako často prerušujú svoj zimný spánok a prečo vlastne opúšťajú svoje vyhriate príbytky.

 

ŠKODY ZVEROU STÁLE AKTUÁLNE

Veľmi zaujímavá informácia z nedávnej konferencie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, výskumných inštitúcií a ochrany prírody o škodách spôsobených voľne žijúcou zverou. O priebehu konferencie informujú JAROSLAV SLAMEČKA PETER KAŠTIER, ktorí sa zamýšľajú aj nad súčasnými stavmi rôznych druhov zveri a uvažujú, aké riešenia hľadať. Zdôrazňujú, že súčasná situácia je vážna a vyžaduje si úzku spoluprácu poľnohospodárov s poľovníkmi.

 

Z GALÉRIE ČLENIEK KSP

Na dvoch stránkach sa predstavuje šesť členiek Klubu slovenských poľovníčok: Ing. V. VALLOVÁ, Ing. Z. MARTINČEKOVÁ, M. PETROVIČOVÁ, M. VÁVROVÁ, Ľ. BÍLIKOVÁ a Mgr. Art. D. SCHUBERT, ArtD., PhD. Majú síce rôzne povolania, ale ich záľuba je rovnaká: poľovníctvo a pritom každá z nich vnáša doň najrôznejšiu zaujímavú činnosť.

 

ZIMA S KAČICOU DIVOU

Ako žije u nás kačica divá v zimnom období sledoval iste nejeden poľovník, no PETER FODOR nám ju predstavuje aj na fotografiách.

 

ÚSPECHY SLOVENSKÉHO HRUBOSRSTÉHO STAVAČA

Z informácie Ing. MICHALA URBANA sa čitateľ dozvie o priebehu významnej kynologickej udalosti, akou bola súťaž o titul Víťaz pohára SHS a tituly CACIT a CACT organizovaná OkO SPZ Levice s Medzinárodným klubom slovenského hrubosrstého stavača. Súťaž sa konala v revíroch PS Hron Želiezovce a PZ Štvorchotár Kuraľany. Výsledky potvrdili, že slovenský hrubosrstý stavač obstojí i v tých najnáročnejších súťažiach ostatných plemien stavačov a preto má budúcnosť.

 

LABRADORSKÝ RETRÍVER

Pôvod a všestranné využitie  jedného z najznámejších plemien psov vo svete predstavuje autor nášho seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

 

VYSOKÝ POSED A VIETOR

„Niektorí poľovníci sú presvedčení, že ak pri postriežke budú na vysokom posede, problém, ktorý spôsobí vietor, sa im vyhne. Je to však omyl…“ píše v článku Ing. JÁN MERCEL. Vysvetľuje pôsobenie vetra rôznymi smermi a radí,  ako ich vnímať, aby sme sa vyhli pozornosti zveri.

 

OD BREHOV IPĽA

Hovoríme s JÚLIUSOM KADÁSIM, predsedom PZ Vyškovce vo Vyškovciach nad Ipľom (okres Levice) o tom, ako hospodári   združenie síce neveľké, ale po každej stránke aktívne. Výsledky činnosti PZ pritom už neraz ocenili aj poľovníci z iných kútov Slovenska ba i zo zahraničia.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky príbehov z pera čitateľov: VIANOČNÝ STROMČEK, S JAZVEČÍKOM NA SKÚTRI, ZABUDNUTÝ JELEŇ

 

ZNÁME-NEZNÁME ČACHTICE

Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom) sú známe nielen u nás doma, ale aj ďaleko za hranicami. O jej „preslávenie“ sa pred stáročiami postarala tragická a desivá postava našej histórie – Čachtická pani… Lenže Čachtice nemajú iba minulosť, ale aj prítomnosť, ktorú píšu okrem iných aj   – poľovníci…. konštatuje sa v úvode príspevku, ktorého autorom je Mgr. ROMAN KRAJČOVIČ. Informuje o zaujímavej práci členov PZ Čachtice, vďaka ktorým v okolitých lesoch a na poliach nachádzajú svoj bezpečný domov rôzne druhy zveri.

 

VÝSTRELY V AUSTRÁLSKOM BUŠI

O napínavom love byvola banteng v Austrálii. Nie je to jednoduchý lov: odohráva sa v namáhavom teréne a samotný predmet lovu dosahuje hmotnosť 600 až 900 kg!

 

SIBÍRSKY TIGER V OHROZENÍ?

…Vták roka, Poľovníci a ochrana zveri… V rubrike Zaujímavosti nájdete ďalšie informácie zo svetovej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Podrobnejšie o hýľovi lesnom v  rubrike o spevavcoch píše jej autor Ing. ĽUBOR ČAČKO. V zime sa k nám sťahujú aj tie, ktoré sa počas leta zdržiavajú v severnejších oblastiach, preto práve teraz ich máme možnosť dôkladnejšie pozorovať.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept šéfkuchára IVANA ČURGALIHO a jeho tímu z hotela Kaštieľ Mojmírovce na špecialitu z diviny. Je ňou „mufloní chrbát s gaštanovou krustou, glazúrovanými gaštanmi a batatovým pyré“.

 

POĽOVNÍCKY DECEMBER

Dve stránky praktických rád a pokynov: Doby lovu, Pripomíname, Envirokalendár, Lekári záhrad, Z ľudovej múdrosti, Východy a západy Slnka Mesiaca a napokon VESELÁ BODKA.