2015

FEBRUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 02/2015

Na jeho stránkach nájdete:

SPEKTRUM

Informácie, zaujímavosti z poľovníckeho života.

 

NIEKOĽKO SLOV O CITE

Zamyslenie, prečo cit zohráva v poľovníctve významnú úlohu a prečo len poľovník s citlivým vzťahom k prírode a všetkému živému v nej ju dokáže pochopiť.

 

MOHLA JARABICA OSTAŤ „PERLOU“?

Dokončenie článku , ktorého autorom je prof. JÚLIUS VALTÝNI o výskyte jarabice poľnej u nás, príčinách jej úbytku a spôsoboch, ktoré by jej umožnili návrat.

 

SVADBA VLKOV V SNEHOVEJ PERINE

Autor IVAN KŇAZE opisuje zážitky zo zasnežených  ciest za vlkmi v zime. Čo sa práve o takomto čase deje vo vlčích svorkách? Čo prezrádzajú zvuky vychádzajúce z vlčích brlohov? Svoje poznatky spestruje viacerými zaujímavými fotografiami vlka v zasneženej prírode.

 

LÍŠČIE CESTIČKY

Aj život líšok v zime oddávna priťahuje pozornosť ľudí. Ako si zaobstaráva potravu? Kde ju hľadá? To, že pritom dokáže prekonať najrôznejšie prekážky síce bolo známe, no aké vzdialenosti a aké bariéry, to preukázali až prieskumy jej života a ich výsledky sú prekvapujúce, konštatuje vo svojom článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

Z GALÉRIE KLUBU SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK

Ponúkame zoznámenie sa s ďalšími členkami Klubu: prof. Ing. IVETOU HAJDÚCHOVOU, PhD., SILVIOU HORVÁTHOVOU, Ing. INGRID ŠIROVOU WILLIGEROVOU, DIANOU TAKÁCSOVOU RNDr. ĽUBICOU BRAŠEŇOVOU.

 

PARAZITÓZY DIVIAČEJ ZVERI

Jedným z následkov vysokých stavov diviačej zveri môže byť aj zvýšené riziko jej postihnutia parazitárnymi ochoreniami. Ako sa prejavujú, čo ohrozujú predovšetkým a ako im predchádzať, radí čitateľom autorka článku MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.

 

IMPORT A EXPORT BOBRA VODNÉHO

Nielen u nás, ale aj v krajinách  západnej Európy sa v posledných rokoch zväčšil výskyt bobra vodného, konštatuje v príspevku doc. Ing. ĽUBOMÍR BLAŠKO (Eberswalde, Nemecko). O. i. informuje aj o niektorých prípadoch ilegálneho vypúšťania bobra do prírody, čo dokonca vyvoláva konflikty medzi niektorými krajinami (napr. Luxembursko-Belgicko). Článok obsahuje štatistiku zistených počtov bobrov vo vybraných európskych krajinách a mapu ich rozšírenia v Nemecku.

MOJA SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

Známy kynológ  MARTIN ADÁMEK píše o svojich skúsenostiach s chovom pointrov. Dosiahol s nimi nielen výborné výsledky na najrôznejších typoch skúšok, ale osvedčili sa i v jeho poľovníckej praxi.

 

ALPSKÝ JAZVEČÍKOVITÝ DURIČ

Do albumu plemien poľovne upotrebiteľných psov zaradil Ing. JÁN ZAJAC aj alpského jazvečíkovitého duriča, ktorý je známy a rozšírený aj u nás.

 

PRIKRMUJME, ALE ROZUMNE

Autor JOZEF ŠABO v článku sumarizuje   nielen význam zimného prikrmovania, ale predovšetkým jeho kvalitu a najmä rozsah. „Rozumné“ prikrmovanie preto musí byť vopred premyslené a počas zimného obdobia neustále kontrolované, aby zveri neuškodilo kvôli tomu, lebo sme ho zle uskladnili, ošetrovali a nevhodne predkladali.

 

ČO ROBÍ, ROBÍ RÁD

Zoznámte sa: s MUDr. JAROSLAVOM VIDANOM, slovenským anesteziológom pôsobiacim v Taliansku a u nás známym majiteľom predajne Brokovnice s.r.o. Je nielen dobrým lekárom,   podnikateľom a strelcom, ale aj dobrým znalcom prírody, ktorý za najkrajšie poľovačky považuje práve tie naše. Nie je zberateľom trofejí a ak niektorú získa vie, že si ju treba najskôr zaslúžiť a potom „vychodiť“. Preto ho aj najviac teší čas prežitý v revíri.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky príbehov našich čitateľov: KRÍVAÚCA DIVIAČICA, ZO STARÝCH ČIAS a PRI KŔMIDLE.

 

STRELA NEMÁ ZNEHODNOTIŤ DIVINU

Autori Ing. JÁN PRAVEČAN a MVDr. VILIAM PEDIAČ ponúkajú niekoľko dobrých rád, ako docieliť, aby výstrel bol efektívny, ale aby pri ňom zver zbytočne netrpela a pritom sa neznehodnotila ani divina.

 

PROBLÉM MENOM KLOBÚK

Kedy a   kde nosiť poľovnícky klobúk? Kedy si ho skladáme? Kto si ho zložiť nemusí?  O klobúku a súčasne aj o poľovníckom odievaní a móde uvažuje v článku doc. Ing. SOŇA SUPEKOVÁ, CSc.

 

SKALA OPÍC

Nachádza sa na pobreží Stredozemného mora, odkiaľ dovidieť do Afriky. Je to Gibraltár, jediné miesto v Európe, kde voľne žijú opice. Zaujmú každého návštevníka tohto miesta a aj náš spolupracovník PETER FODOR mal s nimi nevšedné zážitky.

 

NEJASNÝ OSUD MEDVEDICE

… Skokanský rekord a ďalšie správy z poľovníckeho sveta nájdete v rubrike Zaujímavosti.

 

NAŠE SPEVAVCE

Autor seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO predstavuje ďalšieho z  neveľkých, no príťažlivých spevavcov –   fúzatku trstinovú. Môžeme ju, ak budeme mať šťastie, spozorovať v našej prírode aj v zimných mesiacoch.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na prípravu jedla z diviny – je to: Diviak na lesných hubách s medvedím cesnakom a s pučenými zemiakmi. Recept pripravil KAMIL KUŤA z Poľovníckeho hotela Diana v Stráži Žilina.

POĽOVNÍCKY FEBRUÁR

Na dvoch stránkach nájdete. DOBY LOVU, upozornenie na niektoré aktuálne povinnosti poľovníckych hospodárov, rubriky NEZABUDNIME, ČO SA DEJE V REVÍRI, VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA A MESIACA, SEDÍM NA POSEDE a pravidelnú VESELÚ BODKU.