2017

FEBRUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 2/2017

Vyšlo

FEBRÁROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

SPEKTRUM

Aktuálne poznámky a postrehy:

Šípkový krík, Pôjdete na ples? Nikdy nie je neskoro a Pamätnicu.

 

ZIMA PÍŠE „VYSVEDČENIE“

Krátke zamyslenie  o povinnosti každého poľovníka starať sa o zver v dňoch, v ktorých prežíva  náročné obdobie.

 

ZAJAC A BAŽANT

Autori  doc. Ing. LADISLAV ZELINKA, PhD. a LUDVÍK KARÁSEK ponúkajú výsledky   zaujímavého prieskumu o stavoch a odlovoch zajaca poľného a bažanta poľovného v podmienkach  MS Postoupky – Hradisko v ČR. Odpovedajú i na otázky týkajúce sa príčin  kolísania oboch druhov poľnej zveri  a užitočné sú tiež ich poznatky o spôsoboch jej sčítania.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZDRAVIE ZVERI

Konkrétne poznatky z ôsmich  okresov, v  ktorých sa poľovníci rozhodli  nielen sledovať zdravotný stav zveri, ale v prípade potreby ju aj   účinne liečiť.

 

TROFEJE NA VÝSTAVE ŠELIEM

Trofeje ktorých šeliem si najčastejšie uchovávame?  Akú  chovateľskú  a pre nás aj akú zážitkovú hodnotu majú, o tom  viac v článku Ing. JOZEFA HERZA, PhD.,  ktorý zostavil aj prehľadné grafy o počte ich trofejí na poslednej výstave.

 

VTÁČIA CHRÍPKA: NEBEZPEČNÁ NÁKAZA

S príchodom nového roka  sa opäť ozvala aj nebezpečná nákaza, ktorá je vážnou hrozbou nielen pre domáce chovy hydiny, ale aj pre  voľne žijúce vtáctvo a napokon i pre človeka. Preto si v článku pripomíname všetky opatrenia, ktoré v súvislosti s touto nákazou  treba vykonať a dodržiavať.

 

PRIATEĽSTVO S MAĎARSKÝMI DIANAMI

Informácie o zaujímavých aktivitách  Klubu slovenských poľovníčok a predstavenie o významnej  osobnosti z radov  poľovníčok Maďarska.

 

DIVIAČATÁ V ČRIEDE

Stále vyššie stavy diviačej zveri ako dôsledok jej vysokej reprodukčnej schopnosti nás núti lepšie si všímať zloženie čried tejto zveri, upozorňuje sa v článku, ktorého autorom je Ing. JÁN MERCEL.  Pripomína, že aj v záujme znižovania škôd, ktoré  diviaky spôsobujú, treba správne upraviť aj jej odlov.

 

ŠKAREDÁ, ALE ZAUJÍMAVÁ

Pre väčšinu  našich poľovníkov je  sviňa bradavičnatá neznáma, preto si iste so záujmom  prečítajú článok v ktorom je „predstavená“ a  súčasne sa stala aj úlovkom.

 

VEĽKÝ VÝBER VÁBNIČIEK

Ak sa rozhodujete  zaobstarať si novú vábničku,  pri orientácii  z ich súčasnej ponuky  pomôže  príspevok, v ktorom sú o jednotlivých druhoch podrobnejšie informácie.

 

 

BULHARSKÉ DURIČE

U nás zatiaľ málo známe plemená, ktoré čakajú na medzinárodné uznanie si  svojimi poľovnými vlastnosťami zaslúžia našu pozornosť. Bližšie o ich  pôvode i vlastnostiach v článku, ktorého autorom je Ing. JÁN ZAJAC. 

 

„LOVEC“ RYSOV

Meno Bohdan Muller dnes už  je pre mnohých z nás neznáme. Bol to však pred rokmi  veľmi známy  lesník,  poľovníka a  znalec  zveri, osobitne rysov. A bol to práve on,  kto sa zaslúžil o návrat tejto krásnej šelmy do viacerých európskych  krajín. Aký bol jeho životný príbeh a práca, podrobnejšie v článku JOZEFA ŠABU.

 

NA KRÍDLACH VOĽNOSTI

Zhovárame sa s  Ing. ALOJZOM  KAŠŠÁKOM o jeho ceste k celoživotnej záľube, ktorou je sokoliarstvo. Čo všetko  znamená  záujem o dravé vtáctvo, ako nás zbližuje s prírodou  a prečo si získava stále viac priaznivcov  – aj o tom je rozhovor.

 

NA ZELENEJ VLNE

V rubrike je pokračovanie seriálu Mýty a legendy a dve zaujímavé príhody: V slučke a Zbabraná dohľadávka.

 

 

KEĎ JELENE STRÁCAJÚ KORUNU

Niekoľko praktických poznatkov súvisiacich  s  časom, v ktorom  jelene  prichádzajú o parožie. Autor  Ing. JOZEF PRAVEČAN  pripomína o. i.  aj potrebu väčšej ostražitosti pred zberačmi  zhodov, ktorí  plašia  zver a tak sa stávajú hrozbou jej zdravia i života.

 

PUŠKA V TREZORE

Kam a  ako si odkladáte pušku po skončení sezóny?  Je správne ošetrená a bezpečne  uložená? Na tieto otázky  dáva odpoveď  JUDr. MIROSLAV BILSKÝ.

 

VŽDY ZAUJÍMAVÉ NOŽE

O poslednej  tradičnej  výstave  POĽOVNÍK-LESNÍK-NOŽE v Košiciach   informuje  Ing. ALOJZ DRÁBEK. V článku sú výsledky súťaže nožiarov  doložené ich  výrobkami: všetky sú krásne a zaujímavé.

 

MATÚŠ A JEHO LESNÝ ROH

Študent lesníckej školy Matúš Čahoj z Ňagova, okres Medzilaborce a čakateľ na členstvo v PZ Laborec  patrí medzi tých, ktorí  si obľúbili  lesný roh:  zúčastnil sa  už na viacerých súťažiach  loveckej hudby a z vlaňajšej, ktorá sa konala v ČR, si priniesol prvenstvo.  O jeho  doterajších úspechoch, štúdiu a záujme o poľovníctvo píše  Ing. GABRIEL HUDÁK.

 

PYTLIACTVO NA VZOSTPE

…90 vlkov za mesiac, Odmena za diviaka a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače  v rubrike ZAUJÍMAVOSTI.

 

NAŠE SPEVAVCE

Ako  poznáte krkavca čierneho? Kde ho možno najčastejšie  stretnúť a o jeho životnom cykle píše Ing.  ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame recept:  Marinované stehno z jeleňa  s dijonským dressingom (ako predjedlo).  Recept pripravili šéfkuchári  MICHAL KOŠÍK a PETER BEZÁK z Poľovníckej reštaurácie Silvanus v Kremnici.

 

POĽOVNÍCKY FEBRUÁR

Doby lovu, pripomienky súvisiace s  prikrmovaním, vnadiskami a aktuálnymi povinnosťami pripravil Ing.  MIROSLAV HASA. Na dvoch stránkach  nájdete aj Východy a západy Slnka a Mesiaca, informáciu Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady a ako vždy  aj VESELÚ BODKU.