2019

JANUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 1/2019

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 vyšlo prvé číslo v r. 2019

 

Čo nájdete na jeho stránkach?

 

Spektrum

Aktuálne  –  Dvakrát o AMO

Dohoda o ochrane vtáctva

Pamätnica: spomíname na priateľov

 

Vždy bezpečne

V revíri, doma, na ceste… vždy zaobchádzajme so zbraňou bezpečne a čo najopatrnejšie. Nešťastné prípady varujú.

 

Tatranský národný park z pohľadu strážcu

JURAJ KSIAŽEK, dlhoročný strážca TANAP (a člen redakčnej  rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Naše poľovníctvo) – o jeho význame v súčasnosti i o jeho budúcnosti.

 

Poľovnícka politika

Ešte raz o zbytočnostiach pri predĺžení  poľovného lístka.

 

POTRAVA MEDVEĎA

K tradičným zdrojom potravy medveďa hnedého pribudli nové zdroje, ktoré sa nachádzajú v kontajneroch… S tým súvisí aj ich postupná strata plachosti, píše v článku Ing. JOZEF HERZ.

 

ZIMA V REVÍRI

Miernejšie zimy posledných rokov neznamenajú, že o zver sa netreba starať. Zver však i v tomto období má svoje výživové potreby a podľa toho, koľko jej zdrojov nachádza v revíri,  treba prispôsobiť jej prikrmovanie, píše v článku JOZEF ŠABO.

 

HMYZOŽRAVCE

S pestrým zastúpením hmyzožravcov sa stretáme  i v našich prírodných podmienkach. Ktoré sú to, kedy a kde sa s nimi možno stretnúť… informuje autor príspevku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

POHÁR PREZIDENTA KLUBU  CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV

O vydarenom  významnom podujatím klubu, ktoré vrcholilo skúškami vo Vranove nad Topľou, informuje Ing. JOZEF TELEPUN, PhD.

 

U nás málo známe plemeno  – smalandského duriča

– v rubrike   Kynológia  predstavuje ho autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

 

Kynológia nie je obyčajná záľuba

Zhovárame sa s autorom rubriky Kynológia Ing. JÁNOM ZAJACOM, stredoškolským učiteľom a  autorom viacerých publikácií o poľovníckej kynológii i jeho celoživotnej záľube.

 

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE V PALÁRIKOVE

Autor príspevku MARIAN ČÍŽ informuje o medzinárodnom podujatí,  ktoré sa konalo pri príležitosti 90. výročia pamätného stretnutia, základu vzniku C.I.C.    Bolo potvrdením, že SR významnou mierou prispela a aj v súčasnosti prispieva do histórie i súčasnosti svetového poľovníctva.

 

MEDVEDIE VÝČINY

Spomienka, že medvede aj v dávnejšej minulosti spôsobili  rozruch medzi poľovníkmi i v okolí, v ktorom žili a ich „výčiny“ doteraz nie sú zabudnuté.

 

OZDOBA, NÁSTROJ, TROFEJ

Autorka Ing. KATARÍNA VAŠKOVÁ pripomína, že ľudia oddávna  používali trofeje zveri ako ozdoby, nástroje a pravdaže ako trofeje, čiže spomienky na výnimočnú udalosť.

 

STRETNUTIE V MARCHEGU

O pestrom a zaujímavom programe medzinárodného stretnutia sokoliarov v rakúskom Marcheggu píše  MIRKA MORAVČÍKOVÁ. Vzrušujúci bol  najmä lov zajacov  dravcami.

 

TESTOVALI SME VOLKSWAGEN AMAROK

Redakcia  testovala Volkswagen Amarok, ktorý je po každej stránke vhodným dopravným prostriedkom i v našich podmienkach a aj praktickým prostriedkom  na prepravu  nákladov.

 

NA DLHEJ CESTE ZABLÚDIL…

Zbohom sluka,  Kastrácia a tabletky a ďalšie zaujímavosti zo sveta zvierat zo svetovej tlače.

 

STEHLÍK ZELENÝ

Je u nás najhojnejší, ale nie veľmi nápadný a keďže na zimu neodlieta,  potrebuje  našu pozornosť a v čase núdze  aj prikrmovanie.

 

DOBRÚ CHUŤ

Recept na medailónky zo sviečkovice zo srnca pripravila DENISA LAHVIČKOVÁ.

 

POĽOVNÍCKY JANUÁR

V rubrike nájde čitateľ  časy lovu, niekoľko aktuálnych pripomienok pre poľovných hospodárov, hlavné zásady prikrmovania a vnadenia, Východy a západy Slnka a Mesiaca a na koniec: Veselú bodku.