2016

JÚLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 07/2016

Vyšlo                                     

JÚLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE  POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

O VÝSTAVE PO VÝSTAVE

Autor  JOZEF  HERZ na pozadí celej histórie veľkých poľovníckych výstav hodnotí úroveň a význam tej, ktorá sa konala nedávno v Nitre. Iste aj po rokoch  zaujmú informácie, ktoré ponúkla svojim návštevníkom: o množstve a kvalite trofejí ako výsledku  chovateľského úsilia poľovníkov. Autor súčasne pripomína, že  každá výstava, teda i tohtoročná, nebola len o trofejach, ale opäť sa stala i príležitosťou na stretnutie priateľov  s rovnakými záujmami.

 

ZBOHOM, JARABICA?

Slovo aj obrazom IVAN KŇAZE predstavuje  letné pole,  na ktorom  odpradávna mala svoj domov aj  dnes už vzácna jarabica poľná. Aké sú príčiny jej úbytku?  Je možný jej návrat do našej prírody?

 

TATRANSKÉ SRNCE

O pekných chvíľach  prežitých  v žľaboch medzi kosodrevinou a v očakávaní príchodu  niektorého z tatranských srncov  píše PAVOL LENKO.  Srncov na holiach nie je veľa, o to vzácnejšie sú i také  pohľady na ne, aké  autor zachytil i na fotografiách.

 

S POVOLENKOU VO VRECKU

Každý poľovník, ktorý  chce aspoň raz uloviť pekného srnca,  vie, že  túto krásnu zver treba  sledovať po  celý rok, potvrdzuje  JOZEF ŠABO,  autor  príspevku.  Veď základným  pravidlom pri love srnca je   správny odhad jeho veku a chovnej hodnoty.  Čitateľ nájde   všetky najdôležitejšie zásady  lovu srnčej zveri.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Druhé pokračovanie článku prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zaoberá prepelicou poľnou  a dropom fúzatým. Autori informujú súčasne  s ich  dnešnými stavmi ako aj s vyhliadkami nielen ich udržania, ale aj prípadného rozšírenia.

 

JESSA A TARA

Úprimné vyznanie Mgr. DANIELY NOVOTNEJ, ktorá si – spoločne  s rodinou – obľúbila u nás nevšedné plemeno poľovne upotrebiteľného psa: gaskonského stavača.  Aké sú jeho prednosti?

 

ESTÓNSKY DURIČ

Je ďalším plemenom, ktoré  si získava  medzi poľovníkmi (najmä na severe Európy) čoraz väčšie uznanie. Podrobnejšie ho predstavuje vo svojom článku Ing. JÁN ZAJAC.

 

S MALIARSKOU PALETOU PO LESE

Zhovárame sa s Ing. MARTINOM KISSOM, pôsobiacom na LZ v Topoľčiankach, ktorý  rád chodí po  okolitých lesoch s maliarskou paletou v ruke. Vďaka svojmu výtvarnému nadaniu sa mu darí  zachytiť na plátno veľa prekrásnych výjavov z okolitej prírody.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky ponúkajú  MÝTY A LEGENDY (6. časť) a príbehy: PODAJ PRST…  a „ZACHRÁNENÁ“ LÍŠKA.

 

NOVINKY V OPTIKE

Niečo z  ponuky  FOMEI  a podrobnejšie o  možnostiach montáže  optiky so zbraňou.

 

KEĎ IDE O ŽIVOT

PETER FODOR, autor  seriálu  fotoreportáží  z afrického  buša  približuje život  jedného z jeho obyvateľov a  známych predátorov:  geparda. Podrobnejšie  opisuje i viaceré obdivuhodné vlastnosti  antilopy impaly.

 

OCHRANA HLUCHÁŇOVITÝCH

…konkrétne v Bavorsku,  informácia o premnožených divých husiach v Holandsku a ďalšie informácie zo života  zveri a o poľovníkoch… tak ako sa o nich píše v zahraničnej poľovníckej tlači.

 

TRASOCHVOST  ŽLTÝ

I tento druh patrí k našim  spevavcom:  kde ho možno vidieť, kde počuť, kam odlieta zimovať – na všetky otázky sa nachádza odpoveď v článku zo seriálu, ktorý pripravuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Do vášho receptára na úpravu diviny ponúkame recept šéfkuchára  MARIÁNA KOLLÁRIKA:  Jelení chrbát na brusnicovo-vínovej omáčke s pošírovanou hruškou.

 

POĽOVNÍCKY JÚL

Na dvoch stránkach  nájdete: Doby lovu, pokyny súvisiace so zriaďovaním  vnadísk,  rubriku NEZABUDNIME, ktorá obsahuje naše najdôležitejšie povinnosti  počas júla, východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady… Číslo uzatvára   tradičná VESELÁ BODKA.

KLIEŠTE – NEŽELANÝ „DARČEK“

Kliešte sú každoročnou nočnou morou návštevníkov prírody. Vieme o nich takmer všetko, bránime sa týmto neželaným „darčekom“, ktoré si so sebou nechtiac prinášame z pobytu v prírode. O výskyte, ochoreniach, príznakoch nás informuje MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.  Nezabúda ani na prevenciu.