2016

JÚNOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 06/2016

Vyšlo

JÚNOVE  ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

POCIT ZODPOVEDNOSTI

Malá  úvaha aktuálna v Mesiaci poľovníctva: malá aktuálna  poznámka  týkajúca sa nás  samotných.

JAZVEC – zavalitý lovec

O tom, že v revíri máme jazveca lesného, dozvedáme sa najčastejšie z jeho pobytových znakov, no nie každému  sa nám podarí  sledovať ho zblízka.  V článku autora  Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. nájde čitateľ všetko o biológii tohto, väčšinou „nočného tuláka“.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Staršie generácie poľovníkov spomínajú na časy, kedy malej zveri bol dostatok, mladšie ju už takmer nepoznajú a preto vedia o nej iba toľko, koľko si o nej zapamätali z prípravného kurzu. Ak však máme  naozaj v úmysle vrátiť malú pernatú zver  na naše polia a lúky, musíme si oživiť  základné vedomosti o jej biológii. Sú stručne obsiahnuté  v prvej časti   článku autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. MARTINA WEISA, CSc. 

 

KONFERENCIA KLUBU SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK

SOŇA CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ informuje o konferencii klubu, na ktorom  jeho členky hodnotili svoju  činnosť  v roku 2015 a prijali nové úlohy. O. i. konštatovali, že  počet členiek  klubu sa postupne zvyšuje.

LÁSKA A NELÁSKA

Zaujímavý článok  nemeckého autora FRIDRICHA F. EGGELINGA o tom, ako sa v živočíšnej ríši prejavuje láska  či neláska,  starostlivosť či ľahostajnosť,  akú voči sebe prejavujú jednotlivé druhy.

 

POZORNOSŤ AKTUÁLNYM TÉMAM

Autor článku JAROSLAV SLAMEČKA  sa vracia k bohatému obsahu  tohtoročných Levických dní a konštatuje, že ich hlavnou témou boli práve tie, ktorými sa už roky  musíme zaoberať: malá zver,  škody  spôsobené zverou a na zveri, ale aj  problémy súvisiace s populáciou šelmou. Obsah  tradičného podujatia bol obohatený aj o názory a skúsenosti maďarského poľovníctva.

 

AKO ZNÍŽIŤ ŠKODY NA POLIACH A V LESOCH

Že škody, ktoré spôsobuje zver na poliach a v lesoch  nie sú  novým problémom, ale stretali sa s nimi už predchádzajúce generácie  poľovníkov, pripomínajú autori článku Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA.  V článku  sa zaoberajú  niekoľkými skúsenosťami, ktoré im v minulosti pomáhali pri eliminovaní škôd.

 

BOL TO VALENTÍNSKY DARČEK

O činnosti svojej chovateľskej stanice Human  Touch, z ktorej pochádza už viacero  ocenených weimarských stavačov píše Mgr. IVANA  TEDLOVÁ.

 

WETTERHOUN

Je to špecifické plemeno poľovného psa pôvodom z Holandska, ktoré sa v literatúre niekedy uvádza aj ako „frízsky vodný pes“.  Históriou jeho šľachtenia a možnosťami poľovníckeho využitia  píše Ing. JÁN ZAJAC.

 

180 ROKOV POĽOVNÍCTVA V JELŠAVE

Do histórie  organizovaného poľovníctva u nás nepochybne patrí  aj kapitola, ktorú pred 180 rokmi začali písať   v Jelšave: neboli to však príslušníci šľachty, ale mešťania. O skromných, no o to zaujímavejších  pamiatkach na ich činnosť  a o  súčasnom poľovníctve v Jelšave  píše ŠTEFAN REMPER.

 

SPOMIENKA NA MLADÝCH LESNÍKOV

V Podhorí (okr. Banská Štiavnica) si lesníci a obyvatelia prednedávnom pripomenuli osemdesiate výročie tragickej udalosti  dvoch  žiakov lesníckej školy a obnovili  pamätník na mieste nešťastia. Autor spomienky PETER CHYTIL v tejto súvislosti pripomína povinnosť každého poľovníka: opatrné zaobchádzanie so zbraňou.

 

O ŠKOLE BUDÚCICH „LEKÁROV“ LESA

V rozhovore  s Ing. MIROSLAVOM FUCHSOM, PhD., riaditeľom  Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove  predstavujeme jej činnosť a spomíname na začiatky lesníckeho školstva na východnom Slovensku spred šesťdesiat rokov. Súčasná moderná škola v Prešove poskytuje  svojim žiakom dobré odborné vzdelanie a veľa zaujímavých činností, vrátane prípravy na poľovníctvo.

 

NA ZELENEJ VLNE

Mýty a legendy –  pokračovanie,  príbeh JÁNA PRAVEČANA: Medzi diviakmi a JOZEFA ČECHA: Zábudlivosť.

 

ČAKÁ NÁS HORÚCE LETO?

Po roku 2015, ktorý  bol globálne najteplejším v histórii  merania sme zvedaví, či nadchádzajúce leto bude opäť mimoriadne horúce… Na túto otázku a ďalšie súvisiace s vlaňajším počasím, ale aj s vysychaním pôdy, príčinami globálneho otepľovania a prognózami počasia  dáva odpoveď článok prof. RNDr. MILANA LAPINA, PhD.

 

POUČENIE Z KATALÓGOV TROFEJÍ

Katalógy, ktoré  sa stali  súčasťou našich okresných chovateľských prehliadok nie sú len akýmsi doplnkom výstavy trofejí, ale majú sa stať aj  zdrojom poučenia, lebo je v nich množstvo štatistických údajov. Preto si ich treba preštudovať, píše autor článku JOZEF HERZ.

 

VEĽKÝ KRTÍŠ: PREHĽAD Z VÝSTAVY 

Na tohtoročnej chovateľskej prehliadke vo Veľkom Krtíši, ktorej výsledky  uverejňujeme už niekoľko rokov,  potvrdili, že poľovníci  sa majú čím pochváliť. Odkiaľ  a koľko trofejí  bolo na výstave, píše  Mgr. PETER KUŠÍK.

 

MEDVEDE „FETOVALI“

…V noci na diviaky,  Rysy vo Fínsku  a ďalšie zaujímavosti zo svetovej poľovníckej  tlače  v rubrike Zaujímavosti.

 

NAŠE SPEVAVCE

Do albumu našich spevavcov pribudol kolibkárik čipčavý. Podľa čoho  je ho možného spoznať a kde sa vyskytuje, píše  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Do nášho receptáru úpravy diviny prispel  šéfkuchár MARIÁN KOLLÁRIK receptom na PEČENÝ CHRBÁT Z DIVIAKA na malinovej kapuste so zemiakovými knedľami.

 

POĽOVNÍCKY JÚN

Na dvoch stránkach nájdete rubriky  LOV (doby lovu) PRIPOMÍNAME naše aktuálne povinnosti v revíri, Východy a západy Slnka a Mesiaca, 3 DOBRÉ RADY, ČO SA DEJE V REVÍRI  a VESELÚ BODKU.