2016

MÁJOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 05/2016

Vyšlo májové číslo                                                              

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na  jeho stránkach nájdete:

 

ZÁKONY ABSURDNOSTI

–  úvahu o niektorých aktuálnych problémoch  súčasného poľovníctva a možnostiach ich riešenia.

 

AKO ĎALEJ V CHOVE MALEJ ZVERI?

To je otázka nad ktorou sa  poľovnícka prax i veda zamýšľajú dlhé roky.  Najzaujímavejšie názory, výsledky prieskumov  i praxe  zhrnuli v príspevku  jeho autori doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK,  PhD. a   Ing. JÁN VRBA z Obvodnej poľovníckej komory Nitra a súčasne navrhujú aj závery, ktoré možno uplatniť v každodennej poľovníckej praxi.

 

CHOVATEĽSKÉ PREHLIADKY  2016

Informácie  našich spolupracovníkov a čitateľov o tohtoročných chovateľských prehliadkach:  Prievidza, Bánovce nad Bebravou,  Topoľčany,  Žiar nad Hronom, Vranov nad Topľou, Bratislava,  Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Trnava, Revúca.

 

ŽENY V ZELENOM

Zaujímavý článok Ing. KATARÍNY MERCELOVEJ z Prahy, ktorá čitateľov zoznamuje s nebývalým záujmom žien o poľovníctve v Nemecku. Vychádza z názorov  nemeckej autorky prezentujúcej  rastúcimi počtami  nemeckých  žien-poľovníčok a ich chápaním poľovníctva  v súčasnom modernom svete. „Ženy v zelenom“,  ako označuje poľovníčky,  v dnešnom svete sú realitou, ktorá významným spôsobom  môže prispieť k lepšiemu poznávaniu prírody a jej ochrane.

 

SOĽ A MINERÁLNE LÁTKY PRE ZVER

Radikálne zmeny, ktoré sa odohrávajú v našej  krajine, radikálne menia i jej štruktúru a tá sa prejavuje i v živote voľne žijúcej zveri. Preto je nevyhnutné poskytnúť jej všetky chýbajúce minerálne látky. Ktoré sú to? V akej forme a v akých dávkach? Na tieto otázky dáva odpoveď článok, ktorého autorkou je MVDr. EMÍLIA SELECKÁ. Na trhu sú rôzne prípravky,  treba sa však zoznámiť aspoň s najvýznamnejšími.

 

DÁMSKA VOLENKA

Fotograf a znalec  voľne žijúcej zveri IVAN KŇAZE pozýva čitateľa pozorovať tok bažanta – celý  priebeh ako i spôsob jeho života. Sledoval a fotografoval nielen tok, ale aj život v hniezde až po vyliahnutie nového bažantieho kŕdlika.

 

ŠTVORNOHÝ KAMARÁT

„Mala som 21 rokov keď ma zaujala kynológia  a rozhodla som sa kúpiť si psíka… A to som ešte ani netušila, že práve jeho prostredníctvom objavím aj krásnu a zaujímavú záľubu, ako je poľovníctvo,“ píše  LUCIA MINDÁKOVÁ.  So svojím  Dikom, nemeckým krátkosrstým stavačom dosiahla už tak v revíri ako i na výstavách veľa významných úspechov.

 

FRANCÚZSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

pyrenejského typu patrí k najmenším plemenám stavačov. No, ako píše Ing. JÁN ZAJAC, je rovnocenným  konkurentom ostatných plemien tejto skupiny poľovných psov. V článku nás zoznamuje s vývojom a záchranou  tohto plemena, ktoré vyniká mimoriadnou všestrannosťou.

 

ŽIVÉ DEDIČTSTVO ĽUDSTVA

O renesancii sokoliarstva u nás a v celej Európe  píše prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK Ing. ALOJZ KAŠŠÁK.  Pripomína,  že sokoliarstvo u nás si získalo už  svetovú povesť  a okrem jeho praktického významu i naďalej má veľký význam pri záchrane dravého vtáctva v prírode.

 

VIAC DÁVAŤ AKO BRAŤ

Také je  celoživotné  krédo dlhoročného člena a funkcionára SPZ Ing. VLADIMÍRA KOVÁČA z Bernolákova.  Zhovárali sme sa s ním  o jeho  pôsobení v radoch poľovníkov i  o tom, čo preň poľovníctvo dodnes znamená. Jeho  poznatky sú mimoriadne cenné a užitočné, lebo ich v priebehu rokov postupne odovzdával mladým, ešte len  začínajúcim poľovníkom.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stránkach si prečítajte príbehy:  Česť hájnika alebo Napravený pytliak, Šedivý poľovník a štvrtú časť  seriálu Mytológia a legendy. 

TAK PLYNUL ČAS…

Tretia, posledná časť  zaujímavého pohľadu do minulosti  košických poľovníkov, ktorý pripravila Mgr. ELEONÓRA BLAŠKOVÁ.  Čitateľ sa z nej dozvie, že sociálne zloženie vtedajšej poľovníckej spoločnosti bolo naozaj rôznorodé a na mnohé osobnosti z jej radov ostali trvalé spomienky.

 

EŠTE O OBYVATEĽOCH KRUGERU

Autor cestopisu PETER FODOR   slovom aj obrazom približuje čitateľovi  exotickú faunu juhoafrickej prírody.

 

NÁVRAT OLOVENÝCH BROKOV

…Zver a choroby, Rys v mrazničke a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Patrí k nim aj  svrčiak riečny –  so spôsobom jeho života zoznamuje čitateľa  autor seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár MARIÁN KOLLÁRIK  ponúka nový recept: JELENÍ STEAK NA ČUČORIEDKACH s pošírovanou hruškou v červenom víne.

 

POĽOVNÍCKY  MÁJ

Na dvoch stranách nájdete:  ČASY LOVU, PRIPOMÍNAME niektoré aktuálne povinnosti, ktoré  nás čakajú v revíri, 3 DOBRÉ RADY, ČO SA DEJE V REVÍRI,  NEOBYČAJNÚ OZDOBU SRNCA,  ENVIROKALENDÁR, východy a západy Slnka a Mesiaca a VESELÚ BODKU.