2017

MARCOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 3/2017

Vyšlo 

MARCOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

SPEKTRUM

Pamätnica, poznámky a informácie  – Budúcnosť poľnohospodárstva v EÚ, Stále málo dropov, Vitaj, sluka!

 

JARNÉ ZAMETANIE

zamyslenie nad významom  každoročného jarného upratovania našich revírov, chotárov, ulíc.

 

SVADBA VO VODE

Len málokedy  máme možnosť, akú ponúka  autor príspevku a fotografií IVAN KŇAZE: sledovať správanie  lasicovitej rybožravej šelmy – vydry riečnej.

 

SPOMIENKA NA JARABICE

Do „zlatého veku jarabíc“  polovici min. storočia sa vracia  Ing. JÁN MERCEL,  spomína nielen ich užitočnosť pre poľnohospodárstvo, ale i miesta, kam  ich chodili loviť  aj príslušníci najvyššej európskej šľachty.

 

POSUDZUJEME ZHODY

Stručné údaje a  obrázky,  podľa ktorých dokážeme určiť vek jeleňa, ktorého zhody zdobili.

 

BIELY DIVIAK NIE JE ALBÍN

Autor Ing. JOZEF HERZ, PhD.  o výskyte a príčinách albinizmu  našej  zveri.

 

PLESALI SME S DIANOU

Aj tohtoročný  Devana Bál, ktorý sa konal v Bratislave, sa vydaril a potvrdil: stáva sa  významnou spoločenskou udalosťou pre mnohé a nielen „poľovnícke“ rodiny.

 

MUSÍ SRNČIA ZVER HLADOVAŤ?

Článok ANTONA MIKUŠKU  odpovedá na otázku, či je nevyhnutné prikrmovať srnčiu zver v zime a v akom rozsahu.

 

 

AGROLESNÍCTVO: ZELENÁ NÁDEJ PRE MALÚ ZVER

Autori JAROSLAV JANKOVIČ, MATÚŠ HREBÍKJAROSLAV SLAMEČKA objasňujú pojem  „agrolesníctvo“  a aký  vplyv môže mať pre udržanie malej  zveri v našej krajine. Informujú tiež o činnosti Európskej agrolesníckej  federácii, ktorá rozvíja a podporuje väčšiu ekologizáciu krajiny tak, aby  príroda bola viac chránená a vyhovovala človeku i zveri.

 

EŠTE O VTÁČEJ CHRÍPKE

Podrobnejšie  o  nebezpečnej vtáčej chrípke a nevyhnutných preventívnych opatreniach, ktoré môžu zabrániť jej ďalšie šírenie  informujú MVDr. MARTIN BARANČOK  a MVDr. PETER BLAŠKO.

 

NA ZAČIATKU BOL SĽUB

Osobné vyznanie  PETRA LEHUTU, ktorý  ani  nemienil, a predsa sa stal  kynológom; v súčasnosti  už má radosť  z výkonov svojho Ektora,   nemeckého krátkosrstého stavača.

 

CHORTAJA BORZAJA

– ruský krátkosrstý  chrt: predstavuje ho autor kynologického seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

   

NAŠE MEDVEDE NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA 

O histórii a spôsoboch  lovu medveďa  u nás píše  JOZEF ŠABO: medveď  sa lovil  rôznymi spôsobmi, jednoduchými aj krutými… kvôli peniazom  i zábave. 

 

STRETNEME SA V LESANKE

Zhovárame sa s  Ing. JÁNOM KURTIŠOM,  poľovníckym hospodárom PZ  Turá Lúka:  o  činnosti združenia, ale aj o pripravovanom odbornom seminári  CHOV ZVERI  V MYJAVSKOM REGIÓNE.

 

NA ZELENEJ VLNE

Mýty a legendy,  príhody: Výnimočný  deň  a Pod plotom v záveji.

 

KVALITA Z RAKÚSKA

v druhej  časti   venovanej predstaveniu zbrane   VOERE LBW   sú podrobné informácie o prevedení Luxus  a výsledky jej  testovania.

 

AKÁ BOLA FeHoVA 2017

Každoročný návštevník tejto  známej  maďarskej  výstavy MIROSLAV BILSKÝ  zoznamuje čitateľov s  jej ostatným ročníkom a  konštatuje:  je taká pestrá a zaujímavá, že návštevník ľutuje, ak na jej prehliadku má iba jeden deň.

 

 

KRÍŽOM-KRÁŽOM PO PRÉRII V MONTANE

 

Našim čitateľom dobre známy Sigfried Kursch  o  zážitkoch  z návštevy prérie v Montane, o zveri pre ktorú je domovom a o vzácnom úlovku – vidlorohovi.

 

 

KDE JE NAJVIAC POĽOVNÍKOV?

Operácia malého tigra,  Tragické útoky… a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

 

NAŠE SPEVAVCE

Ing. ĽUBOR ČAČKO  predstavuje  sýkorku uhliarku a jej  každoročný životný cyklus.

 

 

DOBRÚ CHUŤ!

Jednoduchý recept  šéfkuchára MICHALA KALAŠA: ako rýchle pripraviť JELENÍ BURGER.

 

 

POĽOVNÍCKY MAREC

Doby lovu,  Chovateľské prehliadky, Na sklonku zimy,  Čo  sa deje v revíri, 3 dobré rady, VESELÁ BODKA.