2016

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2016

Vyšlo

OKTÓBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

TAK SME SA PREDSA LEN DOČKALI

…stanoviska Ústavného súdu podľa ktorého Slovenská poľovnícka komora   je  verejnoprávnou inštitúciou na ktorú sa vzťahuje  zákon o slobodnom prístupe k informáciám a ďalšie zásady  súvisiace napr. i s výškou  členských poplatkov za výkon práva poľovníctva.

 

ZÁCHRANA HRABAVCOV

Druhé pokračovanie príspevku  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. zo slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  o možnostiach návratu morky divej  a perličky obyčajnej  do našej voľnej prírody.

 

JESEŇ V ČRIEDE DANIELOV

O danielej ruji, ktorá sa na rozdiel od jelenej začína neskôr, no je rovnako zaujímavá, píše  Ing. PAVOL PAVLÍK.  V miestach, v ktorých sa mu v našich podmienkach darí,  čas jeho rozmnožovania je  z poľovníckeho hľadiska mimoriadne zaujímavý.  Vďaka  tomu, že  počet danielej zveri u nás stúpol,  pribúdajú  aj jeho úlovky a cenné trofeje. Podľa autora si však ich získanie vyžaduje  podrobnejšie znalosti o živote danielej zveri.

 

JELENIE TROFEJE V ČÍSLACH

Listovanie  v katalógoch poľovníckych trofejí  ponúka možnosť zamyslieť sa nad  vývojom stavov a kvality trofejí jednotlivých druhov zveri.  Autor článku Ing. JOZEF HERZ, PhD. predkladá  čitateľom  zaujímavý prehľad o úlovkoch  a trofejach jelenej zveri  a o jej stavoch v jednotlivých  krajoch.  V prehľade nájdete aj zoznam  najkvalitnejších jeleních trofejí na  celoštátnej poľovníckej výstave v roku 2011 a na  tohtoročnej  výstave  v Nitre.

 

PRÍJMY, ZDROJE, NÁKLADY

V  článku  o našom  hospodárení  sa jeho autor  Ing. JOZEF BUČKO, PhD. zaoberá  ekonomickou stránkou poľovníctva. Čitateľ sa dozvie, aká je priemerná produkcia z hektára poľovnej plochy, odkiaľ sa čerpajú hlavné zdroje príjmov a aké náklady si vyžaduje  poľovníctvo v dnešných podmienkach.

 

DEVANA INFORMUJE

Pohľad na aktuálnu činnosť  Klubu slovenských poľovníčok získa čitateľ z článkov jej členiek:   POĽOVNÍČKY  V BIJACOVCIACH, PESTRÉ PRÁZDNINY a NÁVŠTEVA V SRBSKOM BEČEJI.

 

DO KOČA AJ DO VOZA

Majiteľ  Chovateľskej stanice Danibul  Ing. DANIEL HREŽÍK  predstavuje prednosti  slovenského hrubosrstého stavača s ktorým  už sám  získal množstvo ocenení  na výstavách aj na skúškach. Jeho odchovanci robia dobré meno nášmu národnému plemenu aj v ďalekom zahraničí.

 

BRAZÍLSKY TERIÉR

Autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC  do albumu  plemien poľovne upotrebiteľných psov tentoraz  zaradil u nás donedávna  neznáme plemeno pochádzajúce  z ďalekej Brazílie.

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

V druhej časti príspevku  z pera JOZEFA  ŠABU sa možno dočítať o troch  zaujímavých osudoch, ktorých spoločným menovateľom bolo pytliactvo: Tragické stretnutie, NepotrestanýKajúcnik alebo pytliak? Príbehy sú  doplnené  dobovými fotografiami.

 

PRE POTEŠENIE OKA AJ SRDCA

Zhovárame sa s JOZEFOM DIHENEŠČÍKOM, ktorý  je  rezbárom, kovorytcom a poľovníkom.  Jeho práce si našli už veľa obdivovateľov u nás i v zahraničí a ukážky sa iste zapáčia aj vám.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvojstránke ponúkame ďalšie pokračovanie Mýty a legendy,  autor  ŠTEFAN HAJNOVIČ opisuje vzrušujúce Dohľadávanie v daždi a IVAN GALÁK   sa s čitateľmi delí o svoje  dojmy spojené  s typickým jesenným výjavom   – Kŕdeľ divých husí.

 

VIDIEŤ AJ V TME

Predstavenie prístrojov nočného  videnia, ktoré sú  dovážané na náš trh.

 

DVA DRUHY EKOLOGICKÝCH STRIEL

Autor príspevku Dr. MIROSLAV BILSKÝ  podrobne píše  o vývoji  a produkcii  ekologických striel, ktorej sa venuje nemecký výrobca.

 

POSLEDNÉ STRETNUTIA

Fotograf  PETER FODOR  predstavuje posledné snímky, ktoré urobil na svojej ceste po  prírodných rezerváciách v Juhoafrickej republike. Tak ako  predchádzajúce, aj  tie boli vzrušujúce, okrem iného  s levom a s nosorožcom.

 

ZUBOR AKO KOSAČKA

…Zver a Černobyľ,  Poľovníkov pribúda a ďalšie zaujímavé informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE 

Muchár sivý je síce nenápadný, ale spôsobom života  zaujímavý druh  v pestrej skladbe našich spevavcov. Podľa čoho  si ho možno  všimnúť, kde  sa vyskytuje  a kam odlieta, nájdete v príspevku, ktorého autorom je  Ing. ĽUBOR ČAČKO.  

 

DOBRÚ CHUŤ!

Jednoduchý  recept  na prípravu  pochúťky: DIVINOVÁ PAŠTÉTA  z ponuky  penziónu Altmayer Horná Roveň.

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Na dvoch stránkach ponúkame:  DOBY LOVU, Aktuálne povinnosti  poľovníckych hospodárov, NEZABUDNIME, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady  a VESELÚ BODKU.