2017

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2017

 

Vyšlo

OKTÓBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE  POĽOVNÍCTVO

 

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

 

PAMäTNICA

 

SEBAKLAM

malé zamyslenie  o aktuálnej téme

 

 

VEĽMI POMALÉ ZMENY

autori  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA a doc. Ing.  JOZEF GAŠPARÍK  informujú, ako sa  v praxi uplatňujú  opatrenia, ktoré mali prispieť k ekologizácii nášho poľnohospodárstva a tak výrazne zlepšiť podmienky pre malú zver.

 

ČAS DANIELA

Článok   Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. približuje ďalšie dejstvo, ktoré sa o takomto čas odohráva  v našich lesoch  – danieliu  ruju.

 

ZDRAVÁ ZVER A KAPITÁLNE  TROFEJE

O selektívno-regulačnom love srnčej zveri,  jeho  význame a zásadách píše   prof.  Ing. JURAJ CIBERJ, PhD.  V článku  čitateľ nájde  presný návod, ako posudzovať  chovnú hodnotu jednotlivých vekových tried.

 

PAROCHNIAR

Nevídaný nález srnca z lokality  v okrese Partizánske. Poľovníci, ktorí ho našli, to čo mal  na hlave  opísali jedným slovom: čudo.

 

P OLSTOROČNIC A  PZ JAZVEC HATALOV

Ing. LADISLAV PAĽO  predstavuje  výsledky práce združenia, ktoré  tohto roku slávi svoju  päťdesiatku.

 

MODRÝ GASKONSKÝ DURIČ

Do nášho  albumu plemien poľovne upotrebiteľných psov, ktorý pripravuje  Ing. JÁN ZAJAC pribudlo ďalšie, pochádzajúce z južného Francúzska, ktoré si znova  získava zaslúženú pozornosť.

 

SPOMIENKA  NA  LETO

O aktivite členiek Klubu slovenských  poľovníčok počas  tohtoročných letných prázdnin  informuje  ANNA  MÁRIA TÓTHOVÁ.

 

 

SLOVENSKÝ KRAS

Zaujímavé prírodné  hodnoty ďalšieho  z    našich národných parkov, Slovenského krasu, jeho  prírode, lesoch, zveri a  flóre predstavuje Ing.  JÁN KILÍK.

 

NA ZELENEJ  VLNE

Dve príhody z revírov: Prvý a posledný, Za kráľom hôr a  bájka O mravcovi.

 

NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ

So svojimi  skúsenosťami z praxe s  poľovníckou guľovnicou  (akú možno máte i vy) a svojím  záujmom o poľovnícke strelectvo zoznamuje čitateľov MUDr. Ing. OTO BRANDEBUR.

 

ZVER NEVYKRMUJEME, IBA PRIKRMUJEME

Autor JOZEF ČALTICKÝ  zhrnul  všetky hlavné zásady zimného prikrmovania zveri v zime.

 

VLK  A HODNOTA REVÍRU

Pre záchranu  rysa, Slávny  hokejista poľovníkom a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Patrí k nim  aj trasochvost horský, ktorého predstavuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

RECEPT

Ako  pripraviť pečené rebro z diviaka s tekvicovým pyré  radí  DENISA LAHVIČKOVÁ.

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Doby lovu, Pripomíname: aktuálne povinnosti súvisiace s vnadením, prikrmovaním a organizáciou spoločných poľovačiek, ENVIROKALENÁR a VESELÁ BODKA.