Nezaradené

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2015

Vyšlo OKTÓBROVÉ ČÍSLO  časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM

 

Z činnosti PZ, podujatie kynológov o Veľkú cenu Domaše.

 

 

CTIŤ SI ZÁKON

Každý problém súvisiaci s otázkou o práve na členstvo v PZ a vlastníctvom pôdy treba riešiť v súlade so zákonom. Iba tak sa vyhneme nedorozumeniam a často aj zdĺhavým sporom.

 

 

MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ

KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO U NÁS

 

Dôkladný pohľad na vývoj stavov kamzíka vrchovského u nás: prvé historické zmienky o kamzíkovi u nás, príčiny jeho úbytku v priebehu min. storočia, postupné zvyšovanie stavov, rozšírenie v novej lokalite, aj o súčasnej starostlivosti o tento vzácny druh nájde čitateľ v článku  JURAJA CIBEREJA z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

 

POPLATKY ZA PREDĹŽENIE POĽOVNÉHO LÍSTKA

K uvedenej problematike o ktorej sme písali v augustovom čísle uverejňujeme

STANOVISKO SPK tlmočené PaedDr. IMRICHOM ŠUBOM, PhD., riaditeľom kancelárie SPK a STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV JUDr. JANY DUBOVCOVEJ.

 

 

DANIELE MALI RADI UŽ STARÍ RIMANIA

Ako sa dostali daniele z Ázie do Európy a prečo sa stali obľúbenou súčasťou našej voľne žijúcej zveri? Aký je ich životný cyklus, čím sa vyznačuje ich správanie a kde ich možno u nás v súčasnosti nájsť? Na tieto a ďalšie otázky čitateľ nájde odpoveď v článku, ktorého autorom je JOZEF ŠABO.

 

 

ZA PREPELICAMI DO SRBSKA

Poľovnícky deň v Malackách, Sv. Hubert medzinárodne… to je iba niekoľko podujatí, ktoré v uplynulých dňoch absolvovali a pripravili členky Klubu slovenských poľovníčok.

 

 

MYSLIME NA VTÁCTVO SKÔR, AKO PRÍDE ZIMA

Autor doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, PhD. pripomína, že poľovníci nesmú v zimnom období zabudnúť ani na starostlivosť o vtáctvo. I keď vo všeobecnosti každý vie niečo o jeho zimnom prikrmovaní, autor pripomína niektoré zásady, ktoré by si mali osvojiť všetci poľovníci a najlepšie aj ich rodinní príslušníci.

 

 

O POHÁR MARIÁNA KORIČA

O kynologickej súťaži, ktorú usporiadali OPK a OkO SPZ Pezinok a PS Lindava Budmerice a PZ Topoľ Budmerice informuje PETER OŠKERA.

 

 

TAKMER ZABUDNUTÉ PLEMENO

Je ním sealyham teriér, ktorého prednosti a poľovnícku upotrebiteľnosť ako aj skúsenosti s jeho chovom popisuje majiteľka chovateľskej stanice tohto plemena PETRA JAKUBČOVÁ

 

 

JAKUTSKÁ LAJKA

Do nášho albumu poľovne upotrebiteľných psov patrí aj „jakutská lajka“. Je u nás málo známa, ale jej vynikajúce vlastnosti, odolnosť i odvaha iste zaujmú každého poľovníka. Píše o nich autor článku Ing. JÁN ZAJAC.

 

 

ČO PRINÁŠAJÚ DNI SV. HUBERTA

Autor úvahy Ing. JOZEF HERZ, PhD. sa zamýšľa nad spoločenským a súčasne aj výchovným významom každoročných osláv sv. Huberta. Vyzdvihuje pestrosť programu Dní sv. Huberta vo Sv. Antone, ktorý už celé štvrťstoročie inšpiruje poľovníkov, aby podobné podujatia pripravovali aj v okruhu svojej pôsobnosti.

 

 

LOV ŠKÓTSKEHO JELEŇA

Zážitky našich čitateľov, autorov článku, ktorými sú JANA a LUCIANO CARPINATO (Birmingham, Veľká Británia) z lovu jeleňa v Škótsku, nepochybne zaujmú každého čitateľa aj preto, lebo sú také odlišné od našich skúseností. O. i. pre mnohých bude iste prekvapujúci napr. aj „krst“, ktorý musí podstúpiť v Škótsku každý poľovník.

 

 

PÁDY A VZOSTUPY

jednej poľovníckej spoločnosti

Náš rozhovor s Ing. VOJTECHOM ANDOROM ml., predsedom PS Veľký Grob asi mnohým predsedom, funkcionárom a členom iných spoločností a združení pripomenie, že podobnou cestou museli prejsť aj oni. Veľakrát bola ťažká, neistá, neraz sa stretli s nepochopením, roztržkami, rozchodmi… Dúfajme, že po rôznych „pádoch“, ktoré zažili sa im darí alebo bude dariť tak, ako poľovníkom z Veľkého Grobu napriek tomu, že úlovkov už nikdy nebude toľko ako v minulosti.

 

 

NA ZELENEJ VLNE

Tak ako úlovok aj príhoda (hoci bez neho) je „korením“ poľovníckej záľuby. Preto si iste so záujmom prečítate aj tri, ktoré vám ponúkame: POD JABLONKOU, MÔJ OTEC PYTLIAK a PRI BAHNISKU. A čo zaujímavé ste v revíri videli, zažili, skúsili vy? Napíšte o svojej príhode.

 

 

V ZUBREJ RODINE

O svojich pozorovaniach zubrej rodiny slovom aj fotografiami nás zoznamuje IVAN KŇAZE. Zubry však nepozoroval ani nefotografoval v zubrej zvernici, ale priamo vo voľnej prírode, konkrétne v Bukovkých lesoch nad dedinou Oľšinkov.

 

 

AUGRABIES – miesto, kde vládnu skaly

V druhej časti svojej fotoreportáže z Juhoafrickej republiky jej autor PETER FODOR predstavuje živočíchy, ktoré obývajú tento nehostinný kút. Ich vlastnosti sú obdivuhodné, lebo príroda ich obdarila prispôsobivosťou, ktorá im umožňuje prežiť v mimoriadne náročných podmienkach.

 

 

JEDINEČNÉ MÚZEUM

Nachádza sa v meste Jackson v štáte Wyoming a návštevník v ňom nájde viac ako 5 tisíc umeleckých diel inšpirovaných poľovníctvom a poľovnou zverou. Prečítajte si rubriku Zaujímavosti,v ktorej uverejňujeme výber zo svetovej poľovníckej tlače.

 

 

NAŠE VTÁKY

Do albumu nášho vtáctva, ktorého autorom je Ing. ĽUBOR ČAČKO v tomto čísle pribudla penica jarabá. U nás nezimuje, ale po prílete na jar si ju môžeme všimnúť podľa charakteristického spevu.

 

 

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame jednoduchý recept: SRNČIE NA VÍNE tak ako ho pripravuje šéfkuchár MICHAL KOŠÍK (Poľovnícka reštaurácia Silvanus, Kremnica).

 

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Na dvoch stránkach nájdete: Doby lovu jednotlivých druhov zveri v októbri, podrobné informácie súvisiace s lovom malej a pernatej zveri, zásady zriaďovania vnadísk, čas kedy treba začať prikrmovať ako aj informácie o vydávaní a predlžovaní poľovných lístkov, ENVIROKALENDÁR, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, Sedím na posede a VESELÚ BODKU.